dietetyk-logo

REGULAMIN SANITARNY FAMILYFIT

 1. W klubie może przebywać jednocześnie ograniczona liczba osób, na Sali fitness 12 – 15 osób, na siłowni 6 – 8 osób ( z zachowaniem min.2 m odstępu). W sumie w klubie nie może przebywać więcej niż 40 osób łącznie (1 osoba na 10 m2).
 1. W klubie przebywać mogą wyłącznie osoby zdrowe. Jeśli masz jakiekolwiek objawy chorobowe, nie przychodź na zajęcia.
 2. Jeśli nie ćwiczysz, korzystaj z maseczki.
 3. Myj i dezynfekuj ręce!  Preparat do dezynfekcji znajduje się w strefie wejścia, przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń.
 4. Przed oraz po wykonanym ćwiczeniu należy zdezynfekować sprzęt, z którego się korzystało. Dezynfekuj szafkę przed i po użyciu.
 5. Zaleca się korzystanie z własnych mat do ćwiczeń!
 6. Na terenie całego klubu należy utrzymywać bezpieczną odległość 2 m od innych osób.
 7. Trening z ręcznikiem jest obowiązkowy.
 8. Zabrania się korzystania z urządzeń wyłączonych z użytkowania, w tym suszarek do rąk.
 9. Osoby powyżej 60 roku życia i/lub cierpiące na choroby przewlekłe powinny ograniczyć się do treningu poza godzinami szczytu.
 10. Osoby nie przestrzegające zasad bezpieczeństwa mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu.

REGULAMIN FAMILYFIT

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich klientów Familyfit.

      2. Z usług klubu mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet na siłownie lub wykupiły jednorazowe wejście bądź posiadają ważne członkostwa u Partnerów Familyfit.

 1. Każdy klient klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.
 2. Zabrania się wstępu do klubu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 3. Dzieci do lat 16 mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem opiekunów prawnych.
 4. W klubie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszym regulaminie.
 5. Karnet wystawiony w odpowiednich ramach czasowych musi być wykorzystany w określonych ramach czasowych , niewykorzystany karnet przepada.
 6. Klient, który wykupuje karnet na daną usługę akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI  FAMILYFIT

 1. Wszystkich korzystających z urządzeń treningowych obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 2. Ćwiczący musi posiadać w trakcie ćwiczeń ręcznik, który powinien rozkładać  na oparciach urządzeń.
 3. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć  z takimi obciążeniami , nad którymi są w stanie zapanować.
 4. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własna odpowiedzialność.
 5. Klient, który w czasie pobytu na siłowni źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenie i powiadomić pracownika FAMILYFIT.
 6. Nie wolno kłaść hantli i  sztang na tapicerce. Miejsce ich jest na matach i specjalnych stojakach.
 7. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe, z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym i porządku.

III. ODPOWIEDZIALNOŚCI I KARY

 1. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze ,telefony komórkowe itp. pozostawione w salach oraz w szatni – FAMILYFIT nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 3. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu klubu i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa – FAMILYFIT  nie ponosi odpowiedzialności.

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW

 1. Karnet jest ważny 30 dni od daty zakupu.
 2. Do ceny karnetu zakupionego pierwszy raz doliczana jest bezzwrotna opłata za członkostwo w klubie w wysokości 30 zł.
 3. W przypadku zgubienia karty należy wykupić jej duplikat w wysokości 20 zł.
 4. W przypadku karnetów z limitowanymi wejściami ich termin może upłynąć wcześniej, jeżeli zostanie wyczerpany limit wejść, na który został zakupiony karnet.
 5. Karnety open są imienne i może z nich korzystać tylko właściciel karnetu!
 6. Z karnetów z limitowanymi wejściami mogą korzystać członkowie jednej rodziny!
 7. W karnecie Open Max zawarta jest dodatkowo gratisowa usługa wejścia na saunę. Usługa ta jest niewymienna na inne usługi, nie przysługuje też dodatkowy rabat z tytułu niekorzystania z w/w dodatku.
 8. Warunkowe przedłużenie czasu trwania karnetu przysługuje:
 9. W przypadku wypadków losowych (udokumentowana choroba lub nagły wypadek) zgłoszonych na recepcji klubu przed upływem końca ważności karnetu! Po tym terminie karnety uznajemy za nieważne.
 10. W przypadku gdy klubowicz otrzyma w prezencie kartę podarunkową z karnetem za czas rozpoczęcia ważności karnetu uznajemy jego pierwsze wejście na w/w karnet.
 11. Planowane wcześniej urlopy oraz zabiegi operacyjne nie stanowią podstawy do przedłużenia czasu trwania karnetu.
 12. W karnetach z limitowanymi wejściami zastrzegamy sobie prawo do „ściągnięcia” wejścia osobom, które nie odwołują (zwłaszcza na spinningu) wcześniejszych rezerwacji miejsc ( co najmniej po trzykrotnym przypadku nieodwołania rezerwacji).
 13. Karnety open upoważniają do wejścia do klubu raz dziennie, na maksymalnie dwa zajęcia plus trening na siłowni.
 14. Obligatoryjne zniżki na karnety (10%) przysługują uczniom i studentom oraz seniorom (+60 lat).

 

Dane kontaktowe

Kamieniec Wrocławski

ul. Wrocławska 116

Tel. 071 318 54 74

E-mail: biuro@familyfit.pl


Godziny pracy klubu:

poniedziałek, środa, piątek: 7:00-22:00

wtorek, czwartek 8:00-22:00

sobota: 8:00-16:00

Początek strony

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem